Elektrosadaļņu ražošana

Mūsu pieredzējušie projektu vadītāji sniegs konsultāciju un atradīs efektīvāko risinājuma principu klienta individuālajām vajadzībām, atbilstoši vēlmēm un budžetam.

Odoo image and text block
  • Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas

  • 48V, 110V un 220V līdzsprieguma taisngriežu iekārtas un elektrosadales telekomunikācijām un enerģētikai, ražošanas iekārtu automātikai

  • Elektrosadalnes serveru un datortīklu iekārtām

  • ARI (Automātiskās Rezerves Ieslēgšanas) sadalnes elektrotīkliem ar vairākiem tīkla vai ģeneratoru ievadiem līdz 2500A

  • Ievada un uzskaites elektrosadalnes

  • Dīzeļģeneratoru vadības paneļi